Organizare

Pentru realizarea activitaților sale Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior a constituit 8 grupuri de lucru permanente denumite comisii.

Atribuțiile comisiilor:

  • Monitorizează domeniul lor de competență, definit prin denumirea comisiei, atât la nivel național, cât și în sisteme de învățământ superior din alte țări de referință
  • Propun indicatori specifici domeniului lor de competență
  • Realizează analize specifice domeniului lor de competență, fie la solicitarea Biroului Operativ al CNSPIS, fie din proprie inițiativă
  • Contribuie prin propuneri proprii la definirea planului anual de activitate al CNSPIS

Comisiile permanente ale CNSPIS:

Comisia 1 – Coordonare & monitorizare platforme electronice pentru învățământul superior ANS & RMU

Comisia 2 – Prognoza sistemului de învățământ superior

Comisia 3 – Elaborare și testare indicatori referitori la absolvenții și piața muncii

Comisia 4 – Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea didactică /de formare a învățământului superior

Comisia 5 – Elaborare și testare indicatori referitori la activitatea de cercetare

Comisia 6 – Elaborare și testare indicatori referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea managementului universitar

Comisia 7 – Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea socială a învățământului superior

Comisia 8 – Elaborare și testare indicatori referitori la internaționalizarea învățământului superior