Coordonare & monitorizare platformele electronice pentru învățământul superior ANS & RMU

Componența Comisiei:

Claudiu Tufiș – coordonator

 Călin-Adrian Comeș

Adriana Anamaria Davidescu

Mihai Păunescu

Vasile Alecsandru Strat

 

Raport de activitate 2017