Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea didactică /de formare a învățământului superior

Componența Comisiei:

Vlad Ștefan Barbu – coordonator

 Andreea Didilescu

Adrian Hatos

Bogdan Murgescu

 

Raport de activitate 2017