Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea socială a învățământului superior

Componența Comisiei:

Mihai Dimian – coordonator

Adrian Hatos

Mihai Păunescu

 

Raport de activitate 2017