Elaborare și testare indicatori referitori la absolvenții și piața muncii

Componența Comisiei:

Carmen Buzea – coordonator

 Gabriel Bădescu

Ovidiu-Aurel Ghiuță

Bogdan Murgescu

 

Raport de activitate 2017