Prognoza sistemului de învățământ superior

Componența Comsisiei:

Gabriel Bădescu – coordonator

Mihai Dimian

Mircea-Ionuț Petrescu

Claudiu Tufiș

Emilia Țițan

 

Raport de activitate 2017