Elaborare și testare indicatori referitori la internaționalizarea învățământului superior

Componența Comisiei:

Andreea Didilescu – coordonator

Adriana Anamaria Davidescu

Ovidiu-Aurel Ghiuță

Luminița Moraru

Vasile Alecsandru Strat

 

Raport de activitate 2017