Elaborare și testare indicatori referitori la activitatea de cercetare

Componența Comisiei:

Mihai Gîrțu – coordonator

 Vlad Ștefan Barbu

Carmen Buzea

Călin-Adrian Comeș

 

Raport de activitate 2017