Elaborare și testare indicatori referitori la capacitatea instituțională și eficacitatea managementului universitar

Componența Comisiei:

Luminița Moraru – coordonator

 Mihai Gîrțu

Mircea-Ionuț Petrescu

Emilia Țițan

 

Raport de activitate 2017